Szkoła Podstawowa
im Ratowników Górskich
w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 48a
58-540 Karpacz
tel. 75 76 18 223,  75 76 19 430

 sekretariat@sp.karpacz.eu

webadmin: admin@sp.karpacz.eu